Vergoeding van de kosten is in veel gevallen mogelijk.

Vergoeding voor de behandeling die Kind & meer biedt, is mogelijk met een beschikking vanuit de gemeente of een verwijzing vanuit de jeugdarts, huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist. Ook kan je als ouder besluiten de kosten zelf te vergoeden. Dan is een verwijzing niet nodig.

Gemeente

Als je vragen hebt over opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind kun je contact opnemen met het sociaal loket, wijkteam of startpunt in de gemeente waar je woont. Zij kunnen dan samen met je kijken wat zij zelf kunnen doen, wat er eventueel aanvullend nodig is, bij wie je daarvoor terecht zou kunnen en welke beschikking zij hiervoor afgeven. Dit doen ze in afstemming met het gezin, aan de hand van diens voorkeur, wensen en de mogelijkheden. Zij kunnen een beschikking afgeven voor gecontracteerde zorgaanbieders (zoals Kind & meer bij de gemeenten rondom Arnhem en Nijmegen) en eventueel ook voor niet gecontracteerde aanbieders.

Kind & meer heeft contracten met de gemeenten:

 • Arnhem
 • Duiven
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Wageningen
 • Westervoort
 • Zevenaar
 • Berg en Dal
 • Beuningen
 • Druten
 • Heumen
 • Mook en Middelaar
 • Nijmegen
 • Wijchen

Woon je in een andere gemeente? Via (de site van) je gemeente kun je opzoeken met welke aanbieders zij werken.

School/consultatiebureau

Ook op school kun je je zorgen uiten, bijvoorbeeld in gesprek met de intern begeleider of zorgcoördinator. Zij kunnen overleggen met de jeugdarts die na het kind/ de jongere gezien te hebben kan adviseren wat de school zelf nog kan doen. Zij kunnen eventueel het Samenwerkingsverband betrekken en/of verwijzen naar een zorgaanbieder zoals Kind & meer. Je kunt bij je school navragen welke jeugdarts er bij de school hoort.

Is je kind onder de 4 jaar? Dan kun je ook je vraag bespreken met de jeugdarts van het consultatiebureau. Ook zij kunnen verwijzen.

Huisarts/praktijkondersteuner (ggz)

Misschien is voor je gezin de huisarts de meest vertrouwde persoon. Ook via de huisarts kun je kijken of aanvullende hulp gewenst is en zo ja welke. De meeste huisartsen hebben een aan hen verbonden praktijkondersteuner (POH-ggz) (in dienst of in dienst van gemeente / GGD). Soms is dat iemand met specialisme op gebied van kind & jeugd. De huisarts of praktijkondersteuner kan eerst kijken in hoeverre zij zelf voldoende antwoord hebben op je vraag. Ook kan de huisarts doorverwijzen naar een zorgaanbieder zoals Kind & meer.

Niet vergoed

Zorg en onderzoek die vallen onder de wet Passend onderwijs (zoals remedial teaching, het alleen vaststellen van intelligentie of leerproblemen zonder bijkomende sociaal-emotionele of gedragsproblematiek) worden niet vergoed. In overleg met school kan besproken worden in hoeverre school (of het Samenwerkingsverband waar zij deel van uitmaken) je vraag kan beantwoorden.

Scroll naar boven