Professionals

Wil je een kind/jongere en diens ouders verwijzen naar ons of zoek je samenwerking? Hier vind je een overzicht van wat we bieden:

 

Onderzoek: bij kind en/of gezin, lees hier meer over onze werkwijze.
Behandeling: van kind, jongere, ouders of gezin & combinaties.
Trainingen: voor kinderen vanaf 6 jaar en jongeren.

Aarzel je welke hulp passend is, of word je als verwijzer van het kastje naar de muur gestuurd? We denken graag met je mee! Bel ons voor overleg of consultatie.

We zijn gecontracteerd door verschillende gemeenten, en men komt in aanmerking voor vergoeding middels een beschikking of formele verwijzing. We werken volgens de richtlijnen binnen onze beroepscodes en beschikken over de nodige registraties.

Ook bieden we stageplekken (MBO secretarieel, HBO vaktherapie, WO orthopedagoiek en psychologie), afstudeerplaatsen (HBO en WO) en leer/werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Werken bij Kind & meer? Check onze vacatures.

Samenwerking en projecten

We werken veel met externe collegae en instellingen samen, staan open voor gecombineerde trajecten en als het gezin hier toestemming voor geeft, zijn verwijzers of anderen welkom bij evaluaties en gesprekken. Ook neemt de praktijkdeel aan samenwerkingsverbanden en verschillende projecten.

Seminars & Filmavonden

De praktijk organiseert lezingen, themabijeenkomsten en ouderavonden op verzoek voor verschillende sectoren (zoals kinderopvang, BSO, basis- en middelbaar onderwijs, zorg, gemeenten en welzijn). Daarnaast bieden we een aantal keer per jaar samen met een collega-praktijk de Seminers Kind & Jeugd, net als de Filmavonden.

Deskundigheids-bevordering

Bijscholen, supervisie of andere vormen van deskundigheidsbevordering? Kijk hier voor de mogelijkheden voor professionals uit het onderwijs, de wijkteams, jeugdzorg, GGZ of welzijnssector. Op verzoek begeleiden we intervisiegroepen. Tot slot bieden we opleidingen in de Systeemtherapie erkend door de NVRG, NVO/NIP en de SKJ.