Trainingen

Je vaardigheden versterken? Je kunt bij Kind & meer trainingen volgen in kleine groepjes met leeftijdsgenoten, of in een individueel traject. Afhankelijk van je vraag wordt dit gecombineerd met andere vormen van hulp; je training is altijd ingebed in een breder behandeltraject. Bij sommige groepen kunnen ook cliënten aansluiten die op een andere plek in een behandeltraject zijn geweest, zitten of komen. Op deze pagina vind je hier meer informatie over. 

Weerbaarheids-training

Door middel van spel en bewegingsoefeningen op je eigen kracht vertrouwen, beter op anderen afstemmen en je weerbaarheid vergroten.

Braingame Brian

Braingame Brian is ontworpen voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Je oefent zelfsturende vaardigheden aan de hand van taken in een 3D spelwereld.

Brugklastraining

De Brugklastraining is een laagdrempelige weerbaarheids- en assertiviteitstraining voor eind groep 8, gericht op de overgang naar het middelbaar.

Cogmedtraining

De Cogmed werkgeheugentraining is een methode om het werkgeheugen en concentratie te verbeteren, met varianten geschikt vanaf 3 jr t/m volwassenen.

Mindfulness/ACT

Met mindfulnesss en ACT train je hersengebieden die te maken hebben met impulscontrole, het sturen van je emoties, je geheugen, angst en stress!

Faalangstreductie

Meer zelfvertrouwen, minder piekeren, beter omgaan met negatieve gedachten en gevoelens en voor jezelf op leren komen?…geef je op!

Sociale vaardigheden

Oefen met contacten opbouwen/onderhouden, omgaan met kritiek (geven/krijgen), omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander, en opkomen voor jezelf.

Planning & organisatie

Leer om op het middelbare onderwijs je school- en huiswerk te plannen en organiseren. Kom erachter welke leerstijl het beste bij je past, en hoe je een werkstuk of toets kunt aanpakken.

Omgaan met boosheid

Boosheid ervaren is gezond. Maar als je het te vaak hebt en/of je kan je niet goed beheersen ontstaan er allerlei problemen. Leren hier anders mee om te gaan?

Groepsaanbod dramatherapie

Kinderen en jongeren worden zich middels drama-gerelateerde spelvormen meer bewust van eigen gedrag en het effect hiervan op hun omgeving. Andere thema’s zijn samenwerking, het vergroten en versterken van het zelfbeeld en het ervaren en adequaat uiten van emoties.

Positief zelfbeeld

Ontwikkel een positiever zelfbeeld door actief aan de slag te gaan met praktische oefeningen gericht op gevoelens herkennen en accepteren, positief denken, problemen oplossen en anders omgaan met onzekerheden.

Ik en mijn ADHD/autisme

Iedereen is uniek. Zo ook mensen met ADHD of autisme. Voor de één werkt bijvoorbeeld een vaste planning fijn, terwijl de ander er juist een hekel aan heeft. Kom erachter wat voor jou het beste werkt en leer hoe jij er het beste mee kunt omgaan.

Parents’ Skills

Voor ouders die vaker in een negatieve omgang terecht komen met hun kind dan ze zouden willen. In 4 bijeenkomsten wordt aan de hand van praktische tips een oplossingsgerichte opvoeding en omgang gestimuleerd.