Trainingen

Je vaardigheden versterken? Je kunt bij Kind & meer trainingen volgen in kleine groepjes met leefijdsgenoten, of in een individueel traject. Verschillende keren per jaar starten er trainingen voor de onderbouw van de basisschool, bovenbouw en voor jongeren op het middelbaar onderwijs.

Weerbaarheids-training

Door middel van spel en bewegingsoefeningen op je eigen kracht vertrouwen, beter op anderen afstemmen en je weerbaarheid vergroten.

Braingame Brian

Braingame Brian is ontworpen voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Je oefent zelfsturende vaardigheden aan de hand van taken in een 3D spelwereld.

Brugklastraining

De Brugklastraining is een laagdrempelige weerbaarheids- en assertiviteitstraining voor eind groep 8, gericht op de overgang naar het middelbaar.

Cogmed

De Cogmed werkgeheugentraining is een methode om het werkgeheugen en concentratie te verbeteren, met varianten geschikt vanaf 3 jr t/m volwassenen.

Mindfulness/ACT

Met mindfulnesss en ACT train je hersengebieden die te maken hebben met impulscontrole, het sturen van je emoties, je geheugen, angst en stress!

Faalangstreductie

Meer zelfvertrouwen, minder piekeren, beter omgaan met negatieve gedachten en gevoelens en voor jezelf op leren komen?…geef je op!

Sociale vaardigheden

Hier oefen contacten opbouwen/onderhouden, omgaan met kritiek (geven/krijgen), omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander, en opkomen voor jezelf.

Planning & organisatie

Leert je op het middelbaar je school- en huiswerk te plannen en organiseren, welke leerstijl het beste bij je past, en hoe een werkstuk of toets aan te pakken.

Omgaan met boosheid

Boosheid ervaren is gezond. Maar als je het te vaak hebt en/of je kan je niet goed beheersen ontstaan er allerlei problemen. Leren hier anders mee om te gaan?

Groepsaanbod dramatherapie

Kinderen en jongeren worden zich middels drama-gerelateerde spelvormen meer bewust van eigen gedrag en het effect hiervan op hun omgeving. Andere thema’s zijn samenwerking, het vergroten en versterken van het zelfbeeld en het ervaren en adequaat uiten van emoties.