Brugklastraining

Leren door te oefenen

Wat betekent de overstap van groep 8 naar de brugklas? Wat gaat er veranderen, wat blijft hetzelfde? Hoe kom je goed voor jezelf op en hoe voel je je zekerder? De Brugklastraining is een laagdrempelige weerbaarheids- en assertiviteitstraining voor eind groep achters en brugklassers, specifiek gericht op de overgang naar de middelbare school.

In kleine groepjes bereid je je op een leuke en leerzame manier voor om een goede start te maken in je nieuwe en spannende levensfase. Maar ook voor een brugklasser die wat relaxter en zekerder van zichzelf zou willen zijn, biedt deze training een steuntje in de rug. De Brugklastraining is opgebouwd op principes uit de Bikkeltraining en er wordt gebruik gemaakt van het populaire boek ‘Brugklas Bikkels’.

De training is voor kinderen uit groep acht. De training start eind van het schooljaar (gr 8), krijgt een vervolg aan het eind van de vakantie, en loopt door tot begin van het volgend schooljaar (klas 1). Bij voldoende belangstelling kunnen er meerdere instroommomenten voor de zomer zijn. Voorafgaand aan de training vindt er een startgesprek plaats met de orthopedagoog. De training omvat zeven bijeenkomsten van anderhalf uur.  Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Brugklas Bikkels’ en de benodigde werkbladen en materialen. Daarnaast omvat de training een startgesprek, tussenevaluatie en eindgesprek met een certificaat.

Waarvoor?

De Brugklastraining is voor kinderen van groep 8 die zich goed willen voorbereiden op de overstap naar het middelbaar. Zij kunnen zich soms onzeker voelen, spanning ervaren hoe te wennen straks en vinden het prettig te oefenen met wat zij tegen kunnen komen.

Traject

Na aanmelding, nodigt Kind & meer je uit voor een startgesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat je graag anders zou willen. Combinaties met verschillende therapievormen zijn mogelijk. Kijk hier wat er nodig is voor vergoeding. Neem voor meer informatie gerust contact op!

Agenda

Bekijk onze agenda om te zien op welke data’s de groepstraining gepland staat.
De training start aan het eind van het schooljaar en heeft een vaststaand aantal sessies.