Dramatherapeutisch groepsaanbod

Leren door te oefenen

Kinderen en jongeren oefenen op een ontspannen manier met nieuw gedrag, leren hun kwaliteiten beter kennen en krijgen meer zicht op hun gevoelens.

Oefengroep

Binnen de oefengroep staat het oefenen met nieuw gedrag centraal. Thema’s als jezelf laten zien en horen, leren samenwerken en afstemmen op elkaar en het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid komen aan bod.

Zachtjes balen met Toontje

De Toontje-groep kan nuttig zijn voor kinderen die moeite hebben om met hun gevoelens van boosheid om te gaan. Voor ouders kan het zinvol zijn te onderzoeken hoe ze meer contact kunnen houden met hun kind bij boosheid en frustraties, zodat ze het kind nog meer kunnen helpen bij het dragen van frustraties en hanteren van verstandig baalgedrag.