Oefengroep

Leren door te oefenen

Kinderen en jongeren oefenen op een ontspannen manier met nieuw gedrag, leren hun kwaliteiten beter kennen en krijgen meer zicht op hun gevoelens.

Binnen de oefengroep wordt er gewerkt met drama-gerelateerde spelvormen. Zo worden kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 10 en van 10 tot 12 jaar zich meer bewust van hun eigen gedrag en het effect hiervan op hun omgeving. Daarnaast onderzoeken en oefenen ze met alternatief gedrag. Tevens zullen ze zich meer bewust worden van hun eigen kracht en talenten en hoe ze deze in kunnen zetten in hun eigen leven. 

Bij de groep is veel ruimte voor de persoonlijke behoeftes en beleving van elk individueel kind. Er zal aandacht geschonken worden aan ervaringen van de kinderen uit hun dagelijks leven. Deze kunnen als uitgangspunt dienen om te oefenen of een gesprek met elkaar te voeren. Op deze manier kunnen de kinderen met en van elkaar leren en ontwikkelen.  

De dramagroepen vinden wekelijks plaats onder begeleiding van dramatherapeuten. Het is geen toneelgroepje, dus ook als het kind geen ervaring heeft met spel kan het gerust deelnemen. 

Waarvoor?

Binnen de oefengroep staat het oefenen met nieuw gedrag centraal. Thema’s als jezelf durven laten zien en horen, leren samenwerken en afstemmen op elkaar en het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid komen aan bod. De oefengroepen worden op maat samengesteld. Dit gebeurt in overleg met de betrokken behandelaren en aan de hand van de leeftijd, hulpvraag, doelen van de cliënt. 

Traject

Na aanmelding nodigt Kind & meer je uit voor een startgesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat je graag anders zou willen. Kijk hier wat nodig is voor vergoeding. Neem voor meer informatie gerust contact op!

Agenda

Afhankelijk van je voorkeuren en de mogelijkheden van onze behandelaren plannen we samen een dag, tijd en locatie voor een afspraak. De oefengroep vindt wekelijks op hetzelfde moment plaats. Het is een open groep, instromen kan op vaste momenten.