Rots en water

Leren door te oefenen

Kinderen en jongeren leren door middel van spel en bewegingsoefeningen op hun eigen kracht te vertrouwen, beter op anderen af te stemmen en hun weerbaarheid te vergroten.

Je doet lichaamsgerichte oefeningen en spelvormen om per situatie een goed evenwicht te vinden tussen zich onafhankelijk opstellen en eigen keuzes te maken, en ook op anderen afstemmen en met hen samenwerken. Deze training is zowel geschikt voor wat meer teruggetrokken, stille kinderen als voor wat meer dominante of duidelijk aanwezige kinderen.

De training is voor kinderen vanaf 6 t/m 18 jaar die beter rekening willen leren houden met zichzelf en/of anderen. Je kunt kiezen voor een individueel traject of in een groepje met leeftijdsgenoten. De overige contacten worden gegeven in een gymzaal door een gecertificeerd trainer. Je hebt loszittende kleding aan, en liefst sportschoenen. De individuele variant bestaat uit contacten van drie kwartier per keer, en is zo vaak als nodig is voor jou. De groepsvariant bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van een  uur, een ouderavond bij aanvang en een persoonlijke eindevaluatie.

Waarvoor?

Rots en water kan nuttig zijn voor kinderen en jongeren die snel de kaas van hun brood laten eten, of juist altijd vooraan staan en daardoor problemen hebben met aansluiting bij leeftijdgenoten. Ook voor kinderen die gepest worden of die pesten.

Traject

Na aanmelding, nodigt Kind & meer je uit voor een startgesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat je graag anders zou willen. Combinaties met verschillende therapievormen zijn mogelijk. Kijk hier wat er nodig is voor vergoeding. Neem voor meer informatie gerust contact op!

Agenda

Afhankelijk van je voorkeuren en de mogelijkheden van de therapeut, plannen we samen een dag, tijd en locatie voor een afspraak. Thuis of op school afspreken is ook mogelijk. Weten wanneer er groepstrainingen of bijeenkomsten starten? Check onze agenda!