Sociale vaardigheidstraining

Leren door te oefenen

Sommige kinderen of jongeren vinden het lastig contacten te leggen, voelen zich buiten de groep staan, of hebben bijvoorbeeld vaker ruzie met anderen dan ze zouden willen. Dit heeft een negatief effect op het zelfvertrouwen en zelfbeeld.

In de sociale vaardigheidstraining ga je aan de slag met praktische oefeningen rondom vaardigheden als: contacten/vriendschappen opbouwen en onderhouden, op een goede manier omgaan met kritiek (geven en krijgen), omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander, en voor jezelf opkomen.

De training is voor kinderen/jongeren vanaf 6 t/m 18 jaar, die beter met anderen om willen leren gaan en/of die zichzelf willen blijven bij leeftijdsgenoten. Je kunt kiezen voor een individueel traject of in een groepje met leeftijdsgenoten. De individuele variant bestaat uit 45 min. per contact, zo vaak als nodig is. De groepsvariant bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur, een ouderavond bij aanvang en een persoonlijke eindevaluatie.

Waarvoor?

Sociale vaardigheidstraining kan bijvoorbeeld helpend zijn bij problemen in het leggen van contacten, in de omgang met vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind … & meer

Traject

Na aanmelding, nodigt Kind & meer je uit voor een startgesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat je graag anders zou willen. Combinaties met verschillende therapievormen zijn mogelijk. Kijk hier wat er nodig is voor vergoeding. Neem voor meer informatie gerust contact op!

Agenda

Bekijk onze agenda om te zien op welke data’s de groepstraining gepland staat. Voor  een individueel traject is de dag, tijd en locatie afhankelijk van je voorkeuren en de mogelijkheden van de therapeut. Daarbij kijken we samen naar welk aanbod het meest passend is.