Training voor cognitief voorlopende kinderen

Leren door te oefenen

Kinderen die cognitief voorlopen op hun leeftijdsgenoten zijn vaak gevoelig, creatief, hebben een kritische instelling en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Het omvat doorgaans meer dan alleen ‘heel slim zijn’.

Kinderen die cognitief voorlopen kunnen hier in het dagelijks leven hinder van ondervinden. Denk hierbij aan het moeilijk kunnen omgaan met teleurstellingen of het maken van fouten, moeite hebben met het vragen van hulp, last hebben van perfectionisme/faalangst, omgaan met gevoelens van frustratie, verhoogd gevoelig zijn.

Deze groep kinderen is er vaak bij gebaat om in contact te komen met kinderen die hetzelfde ervaren. Bovendien hebben ze vaak behoefte aan begeleiding op sociaal en emotioneel gebied.

In deze training zal zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele aspect centraal staan.

Waarvoor?

Deelname aan de groep is geschikt voor kinderen van allerlei leeftijden. De meeste kinderen zullen echter in de basisschoolleeftijd zijn. De groep is gericht op kinderen die cognitief voorlopen op hun leeftijdsgenoten en hier hinder van ondervinden in hun dagelijks leven.

Traject

Na aanmelding, nodigt Kind & meer je uit voor een startgesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat je graag anders zou willen. Kijk hier wat er nodig is voor vergoeding. Neem voor meer informatie gerust contact op!

Agenda

De training bestaat uit 2 oudersessies van 45 minuten. Daarnaast vinden er 9 bijeenkomsten plaats voor de kinderen in de trainingsgroep. Tot slot vindt een aantal weken na afronding van het eerste traject een 10e, afsluitende bijeenkomst plaats. Weten wanneer de trainingen en bijeenkomsten starten? Check onze agenda!