Weerbaarheidstraining

Leren door te oefenen

Kinderen en jongeren leren door middel van spel en bewegingsoefeningen op hun eigen kracht te vertrouwen, beter op anderen af te stemmen en hun weerbaarheid te vergroten.

Tijdens de training worden lichaamsgerichte oefeningen en spelvormen gedaan waarbij per situatie gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen je onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken, en ook op anderen af te stemmen en samen te werken. Daarnaast wordt er geleerd om in situaties van stress of waar sprake is van groepsdruk of pestgedrag te reageren vanuit rust. Kinderen en jongeren te gaan staan voor hun eigen mening en zich meer bewust te zijn van hun eigen grenzen en die van een ander. Er is aandacht voor de non-verbale communicatie door middel van lichaamstaal en er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen en jongeren, waardoor zij zich beter en adequater kunnen uiten. De training is zowel geschikt voor wat meer teruggetrokken, stille kinderen, als voor wat meer dominante of duidelijk aanwezige kinderen.

De training is voor kinderen vanaf 6 t/m 18 jaar die beter rekening willen leren houden met zichzelf en/of anderen. De training bevat elementen uit de Rots en Water weerbaarheidstraining. Je kunt kiezen voor een individueel traject of in een groepje met leeftijdsgenoten. De individuele variant bestaat uit contacten van drie kwartier per keer, en is zo vaak als nodig is voor jou. De groepsvariant betreft een open groep, waarbij instromen op meerdere momenten mogelijk is, en er een persoonlijke starttraject en een eindevaluatie zal plaatsvinden. Er wordt altijd gewerkt vanuit een individuele hulpvraag en persoonlijke doelen. De training is altijd onderdeel van een behandeling.

Waarvoor?

De weerbaarheidstraining kan nuttig zijn voor kinderen en jongeren die snel de kaas van hun brood laten eten, of juist altijd vooraan staan en daardoor problemen hebben met aansluiting bij leeftijdgenoten. Ook voor kinderen die gepest worden of die pesten. Thema’s zijn onder andere zelfbeeld, lichaamshouding, grenzen, emoties en samenwerken.

Traject

Na aanmelding nodigt Kind & meer je uit voor een startgesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat je graag anders zou willen. Combinaties met verschillende therapievormen zijn mogelijk. Kijk hier wat er nodig is voor vergoeding. Neem voor meer informatie gerust contact op!

Agenda

Afhankelijk van je voorkeuren en de mogelijkheden, plannen we samen een dag, tijd en locatie voor een eerste afspraak. De weerbaarheidstraining vindt wekelijks op hetzelfde moment plaats. Bekijk onze agenda voor meer informatie. Het is een open groep, instromen kan op vaste momenten.