In gesprek worden verschillende manieren van werken ingezet, afgestemd op de vraag, de situatie en de visie van het gezin.

Zo kan er gewerkt worden met interventies vanuit de oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, psychotherapie of systeemtherapie. De therapievormen worden geboden door orthopedagogen (-generalist), (GZ-/kinder & jeugd-/ ontwikkelings-) psychologen met elk verschillende specialisaties of een psychotherapeut BIG (zie beroepskader).

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren. 

Scroll naar boven