Soms weet je het wel, maar is het omzetten in handelen lastiger. Of je hebt je een nieuwe manier van denken eigen gemaakt, en toch voelt het nog niet zo. Of je voelt je niet goed, maar kan het niet goed onder woorden brengen. Dan kan doelgericht ervaren en het opdoen van nieuwe ervaringen tot verandering leiden!

Vaktherapie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van ervaringsgerichte therapie, die je hieronder ziet. Van al deze vormen zijn ook gezinsvarianten.

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren. 

Scroll naar boven