We helpen kinderen en jongeren bij het oplossen of leren omgaan met kleinere of grotere problemen.

Kind & meer biedt verschillende vormen van behandeling: meer gericht op praten of op doen, alleen of juist samen, bij jou thuis of op de praktijk. Soms is het ook goed om te weten wat je van jezelf en/of de ander kan verwachten, wat helpend is en wat belemmert. Daar kunnen we onderzoek naar doen. Kinderen vanaf (ongeveer) 6 jaar zijn zelf actief betrokken bij de behandeling. Is een kind jonger dan zes jaar? Dan is de inzet van de behandeling vooral gericht op begeleiding via ouder(s) of samen met ouder(s). Ook kunnen we samenwerken met de peuterspeelzaal, kinderopvang of school. 

Om te kunnen behandelen, is het nodig dat alle gezaghebbenden toestemming geven. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan is ook de toestemming van het kind nodig. Vanaf 16 jaar kan een jongere zelf bepalen wie bij de behandeling betrokken wordt.  

Parallel aan het traject voor het kind vinden er ouder- of gezinsgesprekken plaats, om alle vragen te kunnen bespreken en op elkaar af te stemmen. Hoe dat ingevuld wordt, bespreken we samen. We werken bij kinderen onder de 12 jaar nauw samen met ouders. Boven de 12 jaar worden ouders in elk geval aan begin en eind van het traject betrokken en vaak ook tussentijds. Voor sommige jongeren is het van belang om in de behandeling los genoeg te kunnen staan van hun ouders. In overleg met de jongere zoeken we ook dan naar passende contactmomenten om recht te doen aan de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders. 

Klik hier voor een overzicht van onze behandelingen.

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren. 

Scroll naar boven