Onze overtuiging is dat we beter hulp kunnen bieden als we zoveel mogelijk óók met het gezin werken.

Vaak gaat er veel goed in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer je tegen een knelpunt aanloopt, beschik je meestal over genoeg mogelijkheden om daar anders mee om te gaan. Als het (even) niet zelf of met behulp van vrienden of familie lukt, kun je besluiten een orthopedagoog/psycholoog of therapeut in te schakelen. Soms gaat het om kleine dingen die je anders zou willen, soms gaat het om een combinatie van dingen of om grotere problemen. Het kan gaan om momenten waarin je kind niet lekker in zijn vet zit en je niet begrijpt waarom een kind doet zoals hij doet. Of dat je als ouder zelf een moeilijke tijd hebt en baalt dat je onredelijk bent uitgevallen. Soms zijn er patronen in je relatie met je kind geslopen die een fijne omgang hinderen.  

Kind & meer biedt behandeling die kan bestaan uit verschillende onderdelen. Samen met het kind of de jongere en de ouders/ gezaghebbenden maken we een plan voor de behandeling en spreken we af wat we gaan doen.  

Misschien ben je vooral op zoek naar advies of naar iemand die met de situatie mee kan denken. Advies van buitenaf, van mensen die de sector goed kennen. Omdat je niet goed weet welke hulp passend zou zijn of omdat de betrokkenen daar niet hetzelfde over denken. Dan kun je ons inschakelen voor consultatie. Dat kan ook wanneer trajecten niet voldoende lijken op te leveren of vast zijn gelopen. Een consultatie kan een eenmalige sessie zijn, maar kan ook een kort traject zijn met meerdere gesprekken, eventueel een observatie en bijvoorbeeld dossieranalyse, om zo de consultatievraag te beantwoorden.   

Voor ouders die, los van hun opvoeding of gezin, hulp voor zichzelf zoeken werkt Kind & meer samen met verschillende psychologenpraktijken.  

Klik hier voor een overzicht van onze behandelingen.

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren. 

Scroll naar boven