We maken werk van goede samenwerking. Met het systeem rondom het gezin en met organisaties die daarbij betrokken zijn.

We werken graag en regelmatig met externe collega’s en organisaties samen. We kunnen gecombineerde trajecten bieden en als het gezin toestemming geeft zijn verwijzers of anderen welkom bij evaluaties en gesprekken. We nemen deel aan samenwerkingsverbanden en organiseren lezingen en themabijeenkomsten, om zo samen kennis te delen.  

Goed om te weten: de kern van onze visie en werkwijze is oplossingsgericht en systemisch. We vinden het prettig om in gesprek en samen te bepalen wat geschikt en passend is om te doen. In een traject bij ons is altijd een orthopedagoog of psycholoog betrokken. Zodoende is training (en ook vaktherapie en ambulante begeleiding) altijd onderdeel van een bredere behandeling, bij ons of elders. We betrekken altijd ouders en waar nodig ook school en andere belangrijke partijen. 

Vergoeding voor de behandeling die Kind & meer biedt is in veel gevallen mogelijk. Op de pagina Vergoeding vind je hierover meer informatie. 

Interesse om te werken bij Kind & meer? Bekijk hier onze vacatures.

Behandeling:
Gesprekstherapie 

Orthopedagogische/ psychologische behandeling 
Systeemtherapie
CGT 
CGT-i
EMDR
W
rite junior 
Ouderbegeleiding
Therapie met elementen van Theraplay
Psychiater 

Ervaringsgerichte therapie :
Vaktherapie (PMT, drama, beeldend) 
Gezinsvaktherapie
Spelbegeleiding 
Sherborne
Hartcoherentie (BME)  

Ambulante begeleiding:
Individueel: thuis of eventueel op school 
Gezinsgericht: opvoedondersteuning en/of systemische begeleiding thuis 

Screening en onderzoek:
Handelingsgericht en DSM-gericht onderzoek
Individueel en gezinsgericht 
Aandachtsgebieden: leerproblemen of neuropsychologisch onderzoek; sociaal emotionele problemen;  IQ of cognitief profiel  

Trainingen:
Individueel en in groepsverband 
Voor kind, jongere en ouders
Ervaringsgericht (doorstroomgroepen) en geprotocolleerde ‘praatgroepen’ (vaste groep, vaste duur)
Inhoudelijk: onder andere sova, faalangst, executieve problemen   

Consultatie en advies

Bekijk hier ons totale aanbod van behandelingen, training, onderzoek en consultatie.

De passie voor ons vak geven we graag door! Over kleine en grotere onderwerpen en in korte en luchtige vorm tot aan verdiepende complete cursussen in het kader van opleiding (SKJ, NVRG, NVO en NIP).

Het team van de praktijk verzorgt vanuit ISP&meer verschillende vormen van deskundigheidsbevorderig, afgestemd op het werkveld van wijkcoaches, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere zorgverleners. Inhoud en vorm kan op maat worden geleverd. Op de site van ISP&meer lees je er alles over. 

De praktijk organiseert op verzoek lezingen, themabijeenkomsten en ouderavonden voor verschillende sectoren (zoals kinderopvang, BSO, basis- en middelbaar onderwijs, zorg, gemeenten en welzijn). Onderwerpen variëren van meer inhoudelijk tot meer methodisch gericht en de invulling is op maat te maken. 

Wil je meer weten of wil je samen sparren over de mogelijke invulling van een training, cursus, (informatie)bijeenkomst of anders? Leuk als je contact met ons opneemt!

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren. 

Scroll naar boven