Kind & meer biedt behandeling, therapie, training, onderzoek, advies en consultatie.

De behandeling

Kind & meer biedt behandeling die kan bestaan uit verschillende onderdelen en methoden. Samen met het kind of de jongere en de ouders/gezaghebbenden maken we een eerste opzet voor de behandeling. De precieze aanpak stemmen we af op de vraag, de situatie en de visie van het gezin. De basis van de behandeling is gesprekstherapie. Om die reden is er altijd een psycholoog, orthopedagoog of systeemtherapeut betrokken, die oplossingsgericht met het gezin aan de slag gaat. De behandeling kan op verschillende manieren verder ingevuld worden: met het accent op praten of op ervaren, alleen of met gezinsleden samen. Combinaties zijn mogelijk, zo kort of lang als nodig. Wat we inzetten hangt af van wat bij je past en van wat we samen denken dat helpt om tot het gewenste resultaat te komen. 

Ambulante behandeling

Het helpt om in het dagelijks leven te oefenen met de doelen waar we in de behandeling aan werken. Onze ambulante behandelaren komen thuis of (bijvoorbeeld) op school om mee te kijken.  Ambulante behandeling kan breed ingezet worden, bij verschillende hulpvragen en is altijd onderdeel van een bredere behandeling, bij ons of elders.

Ervaringsgerichte therapie

Vaktherapie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van ervaringsgerichte therapie, zoals psychomotorische therapie (PMT), beeldende therapie en dramatherapie. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij vaktherapie centraal. Die ervaringen brengen nieuwe vaardigheden en inzichten die je in jouw dagelijkse leven kunt toepassen.

Gezinsbehandeling

Mensen in een gezin hebben invloed op elkaar en dat is heel vaak maar goed ook. Soms kan het ook tot een negatieve spiraal leiden. Bij Kind & meer worden ouders altijd betrokken bij de behandeling, juist omdat elke verandering bij een kind effect op de ouder heeft én andersom. We doen dat o.a. in de vorm van oudergesprekken, al dan niet parallel aan een traject voor het kind of de jongere. Daarnaast zijn verschillende vormen van gezinsbegeleiding mogelijk, zoals systeemtherapie, gezinsvaktherapie en opvoedondersteuning aan huis.

Onderzoek

Als je iets wil veranderen, is het soms nodig om goed te weten wat helpende en belemmerende factoren zijn. Daar kan onderzoek bij helpen. Onderzoek kan ook helpen als je al veel hebt geprobeerd, misschien eerder hulp hebt gehad en toch niet voldoende vooruitgang ziet.  Met onderzoek krijg je (meer) inzicht. In welke aanpassingen vanuit het kind als haalbaar worden gezien en in wat de omgeving zou kunnen aanpassen. Daarmee kunnen we de behandeling gerichter invullen. En het helpt bij het vergroten van begrip en acceptatie en bij het hebben van passende verwachtingen. Onderzoek doen we alleen als het nodig is, dat wil zeggen: als het helpt om verder te komen in de behandeling. Het stellen van een diagnose (DSM5 classificatie) is bij Kind & meer niet nodig voor toegang tot hulp. 

Training / groepsbehandeling

In onze trainingen leer je door spel en oefeningen. Je werkt aan wat je lastig vindt en dat kan individueel of (in een aantal gevallen) in een groep. Doel is dat je jezelf beter leert kennen en weet wat je kan doen in de situaties die je niet prettig of moeilijk vindt. Training kan ingezet worden bij verschillende hulpvragen en is altijd onderdeel van een bredere behandeling, bij ons of elders.

Consultatie en advies

Een consultatie kan helpen als nog niet zo duidelijk is wat er nodig is in een bepaalde situatie. Of als trajecten niet voldoende lijken op te leveren of vast zijn gelopen. Een professional van buitenaf denkt mee met de situatie en kan advies geven over wat helpend kan zijn. Zowel ouders als collega’s van buiten de praktijk kunnen een consultatie aanvragen.  

Scroll naar boven