Meer invloed dan je denkt.

Vaak ontstaat een probleem door een combinatie of opeenstapeling van factoren die met elkaar samenhangen. Oplossingen die werkten lijken niet afdoende, en er ontstaan spanningen. Systeemtherapie kan dan helpen. 

Systeemtherapie is een ander woord voor gezins- en relatietherapie. Je werkt soms met het hele gezin of grotere context daar omheen. Ook met gezinsleden apart kan systeemtherapie plaatsvinden. We zien ook veel gescheiden gezinsleden, nieuw samengestelde gezinnen of gezinnen met pleegzorg- of adoptiecontext. 

Systeemtherapie is gebaseerd op het idee dat gedrag van één gezinslid altijd invloed heeft op dat van andere gezinsleden en andersom. Het helpt de wisselwerking tussen factoren te ontwarren en omgangspatronen te verhelderen. Een andere kijk op problemen levert ruimte op voor verandering! Door het verkennen en waar nuttig verbinden van ieders beleving, wensen en motivaties werk je aan een nieuw evenwicht. Voorbeelden van thema’s in systeemtherapie: 
• Betere omgang met elkaar (minder strijd en escalaties).
• Omgaan met faseovergangen (geboorte, puberteit, scheiding).
• Verwerken van ingrijpende gebeurtenis (scheiding, rouw, misbruik).
• Omgaan met de situatie van gezinslid (ADHD, schoolverzuim, langdurige ziekte). 
• Omgaan met externe stress (problemen op werk, in de buurt, familie).

De gesprekken kunnen ook plaats vinden met één gezinslid. Het is dus niet noodzakelijk dat het hele gezin aanwezig is. Gezinnen worden ondersteund om omgangspatronen die niet helpen te doorbreken en nieuwe patronen op te bouwen. Je kijkt  naar verhoudingen, rollen, verwachtingen, overtuigingen en communicatie in het dagelijks leven. Ook oplossingsgerichte methoden, Sherborne of gezinsPMT, gezinsbeeldende– of gezinsdramatherapie kan op wens worden ingezet.  

Waarvoor 

Systeemtherapie is voor iedereen. Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan ook helpend zijn bij verschil van mening tussen betrokkenen, zoals ouders en school, of wanneer er veel hulpverlening betrokken is, wanneer er sprake is van nieuw samengestelde gezinnen, … & meer.

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven